قرص استاپیک

مشخصات محصول

موارد مصرف:

برای دفع دردهای بارد(سردی)بلغمی وکسرریاح(کاهش دهنده بادها)ورفع قولنج (دردهای باردبلغمی شامل اساس سستی وکسالت درکل بدن وتمامی علائم غلبه مزاج سردمانندآبریزش ازدهان ومنافذ بدن ودردهای روماتیسمی ،دردهای سیاتیکی ،دردهای دیسک استخوانی وعضلانی کسرریاح ورفع قولنج شامل ازبین بردن نفخ ودردهای کولیکی درقسمت های مختلف بدن )