قرص یاحب گیاهی اسطوخودوس

شكل دارويي: حاوي 50 عدد قرص و بروشور راهنمای مصرف مي باشد.
اجزاء فرآورده:

Lavandula Stochsa

مشخصات محصول

موارد مصرف: جهت درمان وسواس، غم و اندوه و حالت هاي افسردگي توصیه می گردد.
مقدار و طريقه مصرف: سه ساعت قبل از خواب به فاصله هر يك ساعت  ۲ عدد قرص ميل شود. در موارد حاد و شدید از بیماری می توان مصرف را از ۴ ساعت قبل از خواب شروع کرد.(در مجموع ۶ الی ۸ عدد قرص در شبانه روز)
عوارض جانبي: از خواص اين قرص آن است كه گدازنده و ملطف است و خلط را رقيق تر از آنچه كه هست مي کند، در نتيجه بهتر است افراد صفراوي مزاج، آن را با شربت رقيق عسل و بيدمشك و يا سكنجبين مصرف نمايند.
نكات قابل توصيه: بيماران ديابتي به جاي عسل از آب يا هر نوشيدني گوارا استفاده كنند. در (افراد با مزاج صفراوي) در صورت بروز اشكال به پزشك معالج مراجعه شود.
موارد منع مصرف: زنان باردار مصرف نكنند.
شرايط نگهداري: در جاي خشك و خنك نگهداري شود.