روغن گیاهی ضد درد گوش (اتیت)

اجزاء فرآورده:

Sesamum Indicum, Pistacia Lenticus

مشخصات محصول

هر يك از گياهان تشكيل شده آن در طب كهن و آخرين يافته‌هاي علم گياه‌شناسي با تأثير مفيد و مطلوب جايگاه رفيعي را به خود اختصاص داده است و پس از اندازه ‌گيري دقيق، فرآوري و بسته‌بندي گرديده است.
موارد مصرف: براي درد و ترشحات عفوني گوش.
طريقه ی مصرف: ۳ بار در روز هر نوبت يك الي دو قطره در گوش مبتلا چكانده شود و در صورت عفونت كم ۲ بار در روز استفاده شود.
عوارض جانبي: عارضه جانبي خاصي ندارد.
نكات قابل توصيه: براي نتيجه بهتر، استفاده از گرانول درماتيت هلسی توصيه مي‌گردد.
موارد منع مصرف: ندارد.
شرايط نگهداري: در جاي خشك و خنك نگهداري شود.