روغن گیاهی ضد اگزما و خارش

اجزاء فرآورده:

Cucurbita pepo, Helianthus Annuus

مشخصات محصول

هر يك از گياهان تشكيل شده آن در طب كهن و آخرين يافته‌هاي علم گياه‌شناسي با تأثير مفيد و مطلوب جايگاه رفيعي را به خود اختصاص داده است و پس از اندازه ‌گيري دقيق، فرآوري و بسته‌بندي گرديده است.
موارد مصرف: براي حساسيت‌هاي پوستي.
طريقه ی مصرف: ۲ يا ۳ بار در روز به طور موضعی مصرف شود.
عوارض جانبي: عارضه جانبي خاصي ندارد.
موارد منع مصرف: پسوريازيس.
نكات قابل توصيه: در صورتي كه اگزما به عوارض جلدي كشيده شود براي نتیجه بهتر، استفاده از پماد اگزما، گرانول اگزما (شستشو) و گرانول درماتيت هلسی توصيه مي‌گردد.
طول مدت درمان تا از بين رفتن كامل علائم و حتي يك ماه بعد از آن مي‌باشد.
شرايط نگهداري: در جاي خشك و خنك نگهداري شود.