مجوزها و اعتبارات 2021-11-13T22:51:40+03:30

مجوزها و اعتبارات شرکت هلسی

پروانه تاسیس شرکت هلسی

پروانه تاسیس شرکت هلسی

پروانه بهره برداری تربت حیدریه

پروانه بهره برداری واحد تربت حیدریه

پروانه بهره برداری واحد چناران

ردیفنام فرآورده
خواص درمانیشماره مجوزیا IRC
1ساشه حلبهضدعفونت زنان6663631653078584
2ساشه سرشوی نخودختمیشوره سر7143896413666289
3بابونه اکلیل الملک خارش و بثورات _کهیر و اگزمای جلدی و بهبود علائم خارش بیماری های پوستی
3905405962121925
4ساشه زبان گنجشکتقویت باء - نیروی جنسی (افزایش قدرت نعوذ ، تقویت قدرت جنسی ، افزایش تعداد اسپرم و افزایش باروری) 3845242791324589
5انیسون دود دادن آن جهت تسکین صداع بارد (سردرد ناشی از غلبه سردی ، ضد سینوزیت ، گرفتگی بینی و سینوسهای ناشی از زکام و سرما خوردگی) و نزولات 8505904447857368
6پمادانجدانجهت خنازیر(آماس های ناشی از اخلاط فاسد) جراحات و عرق النساء (دردهای دیسکوپاتی). 4850323218500362
7قرص استاپیک - خولنجانبرای رفع درد های بارد بلغمی و کسر ریاح و رفع قولنج ( درد های بارد بلغمی شامل احساس سستی و کسالت در کل بدن و تمامی علائم غلبه مزاج سرد مانند آبریزش از دهان و منافذ بدن و دردهای روماتیسمی، دردهای سیاتیکی، استخوانی و عضلانی و انواع دیسکوپاتی ها-کسرریاح و رفع قولنج شامل از بین بردن نفخ و درد های کولیکی در قسمت های مختلف بدن)79100379428906908
8پودرآس بندآورنده خونریزی در زنان9051081281252785
9قیروطی زبد البحر برای درمان هر گونه اگزما، خارش، بیماری های سوداوی حار ، کهیر و حساسیت پوست مناسب است. جهت جرب (گری که با بثورات ریز و خارش همراه است) و قوبا (خشونتی سیاه گاهی سرخ که همراه با خارش در پوست ظاهر می شود. 9020637030310449
10پمادکراثدرمان بواسیر (گرید های متفاوت آن) 7943925699558303
11روغن صبرزرددرمان انواع (سردرد های پیشانی و شقیقه ، سردردهای سینوزیتی، میگرن، احتقان و گرفتگی بینی) 9043441059495561
12قرص رطبهمولد خون صالح( مفید در انواع کم خونی).7906978237825358
13پماد مرهم خیری (ضدشقاق مقعد-موضعی) درمان جهت شقاق انگشتان و مقعد(سایر شقاق در بدن)1266331128590657
14قرص سفوف نانخواهجهت تقويت معده و رفع ریاح آن (ضد نفخ معده) 1266331128590657
15قرص لاوانسا- اسطوخودوس مفید در غم و وسواس سوداوی(با علائمی از قبیل اضطراب، دلهره، استرس، دلشوره‌هاي ناگهاني و بسيار شديد، طپش قلب ناشي از اضطراب)5233398431688966
16واروآماس - پودر ختمیضد خارش و اگزما و ضد ورم روده .5184235242410241
17روغن اگزم استاپ -کدو ناراحتی های پوستی که دارای روند التهابی هستند و حرارت های داخلی و خارجی کلیه ارگان های بدن)8109873184893468
18روغن مصطکی (ضد دردگوش) رفع انسداد گوش، درمان عفونت گوش میانی، مسکن درد گوش، محلل ریاح گوش.3936976535980147
19قیروطی رقان مانع ریختن مو و موجب روییدن مو (رشدمو)می شود.5693570577788857
20ساشه مورت (ضد خونریزی زنان - خوراکی) برای کنترل و جلوگیری خون حیض مفید می باشد. (و همچنین می توان از این دارو برای بندآمدن خونریزی های مشابه حیض: استحاضه و نفاس غیر طبیعی استفاده 4777441467378437
21قرص برنجاسف (آنتی پارازیت)دفع کننده اقسام كرم های دستگاه گوارش5520233369363907
22ساشه یارابون - حرف(نام سابق :لوف-خوراکی) سبب ادرار حیض (حیض آور) می شود. (تقویت تخمدان ؛ تنظیم قاعدگی و قاعده آور.)2703097750226779
23قرص فراسیون- سعالضد سرفه های رطوبی و تنقیه ریهدرحال اخذمجوز