قرص رطبه (آنتی انمی)

اجزاء فرآورده : (Medicago sativa) پودر بذر یونجه       (Starch) نشاسته        (Honey) عسل مواد مؤثره: ویتامین های A ، D ، E ، K ، C ، B1 ، B2 ، B6 ، B12 ، نیاسین، اسید پانتوتانیک، اینوسیتول، بیوتین و اسید فولیک. یونجه همچنین حاوی مواد معدنی زیر است: فسفر، کلسیم، پتاسیم، سدیم، کلر، گوگرد، [...]

توسط | 2021-11-09T14:40:27+03:30 نوامبر 9th, 2021|مقالات علمی محصولات|دیدگاه‌ها برای قرص رطبه (آنتی انمی) بسته هستند

قرص رطبه (آنتی انمی)

(Medicago sativa) پودر بذر یونجه       (Starch) نشاسته        (Honey) عسل مواد مؤثره: ویتامین های A ، D ، E ، K ، C ، B1 ، B2 ، B6 ، B12 ، نیاسین، اسید پانتوتانیک، اینوسیتول، بیوتین و اسید فولیک. یونجه همچنین حاوی مواد معدنی زیر است: فسفر، کلسیم، پتاسیم، سدیم، کلر، گوگرد، منیزیم، مس، منگنز، [...]

توسط | 2021-11-09T14:36:08+03:30 نوامبر 9th, 2021|مقالات علمی محصولات|دیدگاه‌ها برای قرص رطبه (آنتی انمی) بسته هستند

قرص استاپیک -خولنجان

اجزاء فرآورده:      (پودر ریشه خولنجان) Alpinia galangal  (کتیرا) Astragalus tragacantha مواد مؤثره: گلیکوزید تلخ شامل: ژانسیا پیکرین و ژانسیا مارین و گلیکوزید ایریدوئیدی و اسانس آلفا پينن، سينئول، لينالول، سزكويي ترپن لاكتون، فلاونوئیدها، فیتواسترول ها، ترپن،کوئرستین،1 استواستامینوکل استات،1-استوکسیژنولوستات،galangal A، Bوgalalanolactone ،3 متیل اتر، کائمپرفرول، ایزوترامنتین، ایزورامنتین، 1-استاتوکسی چاویکول استات. موارد مصرف:   برای رفع درد های [...]

توسط | 2021-11-09T14:34:06+03:30 نوامبر 9th, 2021|مقالات علمی محصولات|دیدگاه‌ها برای قرص استاپیک -خولنجان بسته هستند

قرص برنجاسف (آنتی پارازیت)

اجزاء فرآورده:    Heracleum   Achillea Millefoliuma  سرشاخه گلدار برنجاسف         Honey  عسل مواد مؤثره: اسانس (کـامـازولیـن، پروکـامـازولیـن، آزولین، سینئـول، تریپنئـول، تـوژن، سسکـی ترپن، سیمـن، کارواکرول)، گلیکوزید آلکالوئیدی (آکی لئین)،  اسیـدایـزووالـریـانیـک، اسیـد سالیسیلیک، مـواد تلـخ، فلاونوئیـد (آپـی ژنیـن)، وبـی فـلاون و ایزوفلاون، تانن، لاکتون (سانتونین، آرته میـزیـن)، ماتریکـارین، دی استیل ماتریکارین.  سسکواترپن ، کارواکرول، گلیکوزیدهای سیانوژنیک ،بتونیکین و [...]

توسط | 2021-11-09T14:29:01+03:30 نوامبر 9th, 2021|مقالات علمی محصولات|دیدگاه‌ها برای قرص برنجاسف (آنتی پارازیت) بسته هستند

ساشه حلبه (ضد عفونت زنان_ موضعی)

اجزاء فرآورده:    Trigonella foenum-graecum     (بذر شنبلیله) مواد مؤثره: آلکالوئید(تریگونلین)، تانن، اسانس، پروتئین، آهن(Fe)، فسفر(P)، دیوسژنین، ساپوژنین استروئیدی، گالاکتومنان، اسید آمینه، اسید چرب، ویتامین ها، اسید فولیک، کربوهیدرات و قند، لیزین lysine، تریپتوفان tryptophan، فلاونوئیدها (کوئرستین، تریگونلین، اسید فیتریک، فومارین)، فیتواستروژن، گلیکوزیدها، فنلها، الیاف، ساپونین های استروئیدی، مواد معدنی، ترکیبات نیتروژن. موارد مصرف:   پاکسازی رحم (در [...]

توسط | 2021-11-09T14:25:17+03:30 نوامبر 9th, 2021|مقالات علمی محصولات|دیدگاه‌ها برای ساشه حلبه (ضد عفونت زنان_ موضعی) بسته هستند

ساشه یارابون – حرف(نام سابق :لوف-خوراکی)

اجزاء فرآورده:       Lepidium sativum  (حُرف یا بذر تره تیزک ) مواد مؤثره: دارای ترکیبات آلکالوئیدی استروئیدی (استرول)،اسیدهای چرب غیر اشباع آلفا ، اسیدهای چرب اشباع نشده ، توکوفرول ها ، آنتی اکسیدان های رایج استئاریک ، اولئیک ، لینولنیک ، آرشیدیک ، پالمیتیک ، بنیک ، بنزیل لیوئوزرئیک ایزوتیووسیانات ، بنزیل سیانید ،، سیتوسترولسها ، [...]

توسط | 2021-11-09T14:21:04+03:30 نوامبر 9th, 2021|مقالات علمی محصولات|دیدگاه‌ها برای ساشه یارابون – حرف(نام سابق :لوف-خوراکی) بسته هستند

ساشه انیسون

اجزاء فرآورده:    Pimpinella anisum (میوه انیسون) مواد مؤثره: استرول ها ، استراگول ، پارا آنیزالدئید و متیل کاویکول ، آنیزالدئید ، کومارین ها ، اسکوپو لتین ، چربی های هیدروکربنهای سنگی ، آنتولول ، پلی لن ها ، پلی اتیلن ها ،  α-cuparene ، α-himachalene ،فلاونوئید (آپیژنین) ، لیمونن ،p-anisaldehyde موارد مصرف: دود دادن آن [...]

توسط | 2021-11-08T18:45:18+03:30 نوامبر 8th, 2021|مقالات علمی محصولات|دیدگاه‌ها برای ساشه انیسون بسته هستند

قرص لاوانسا- اسطوخودوس

اجزاء فرآورده:   ( برگ و سرشاخه های گلدار اسطوخودوس) Lavandula stoechas    ( عسل) Honey      ( صمغ عربی) Acacia arabica مواد مؤثره: اسانس(سینئول، اسیدایزووالریانیک،  ژرانیول، بورنئول،ستن ، د-فنکون)، فلاونوئید، تانن،روغنهای اساسی (α-پینن ، کامپن ، β مییرن ، p-cymene ، لیمونن، سینوئل ، لینالول ، مونوترپن ، ترپنوئید ، لینالیل استات ، گرانیول ، بورنئول) ، [...]

توسط | 2021-11-08T18:29:55+03:30 نوامبر 8th, 2021|مقالات علمی محصولات|دیدگاه‌ها برای قرص لاوانسا- اسطوخودوس بسته هستند

پماد انجدان

اجزاء فرآورده:    Heracleum persicum (میوه انجدان (گلپر))   ،    Sesamum indicum  (روغن کنجد)   ،   Beeswax (موم زنبور عسل ) مواد مؤثره: فورانوکومارین، اسید پالمیتیک، ترپن ،اوژنول، سینول ، Linalool، اولئیك ، لینولئیك، لیگنان ها (سسامین ، آسارینین ، سسامولین و كنجدول)، اسیدهای چرب اشباع نشده (پالمیتی ، استئاریک ، و غیره) موارد مصرف: جهت خنازیر(آماس های [...]

توسط | 2021-11-08T18:20:42+03:30 نوامبر 8th, 2021|مقالات علمی محصولات|دیدگاه‌ها برای پماد انجدان بسته هستند

ساشه بابونه اکلیل الملک

اجزاء فرآورده:   Matricaria chamomilla(سرشاخه بابونه)   Melilotus officinalis (سرشاخه گلدار ناخونک) مواد مؤثره: حاوی کومارین ، فلاونوئیدها (از جمله آپیژنین ، کوئرستین ، پاتولتین و لوتولین) ، استروئیدها و ساپونین ها ، اسیدهای فنولیک ، چربی ها، اسید اوریک و بنزوئیک اسید ، کافئینک اسید ، 7-گلوکورونیک اسید-لوتئین ، لوتولین ، تارپن بیسبولول فورنسن ، کامازولین. [...]

توسط | 2021-11-08T18:12:39+03:30 نوامبر 8th, 2021|مقالات علمی محصولات|دیدگاه‌ها برای ساشه بابونه اکلیل الملک بسته هستند