آنچه ما می دانیم وآنچه نمی دانیم

  روزانه بیش از 1/5 میلیون مطلب به صفحات اینترنت اضافه می شود.این حجم زیاد اطلاعات هرروز تولیدمی شود. درحالیکه ما از آن فاصله گرفته ایم. یک پزشک نمی تواند اسب سرکش انفجاراطلاعات را رام کندچراکه این امر غیرممکن است به همین دلیل روز به روز ،میزان اشتباهات پزشکی بیشتر می شودوما نمی توانیم به [...]

توسط | 2019-02-21T16:07:29+03:30 دسامبر 26th, 2018|کتاب شرحی برمبهمات علوم پایه قانون|دیدگاه‌ها برای آنچه ما می دانیم وآنچه نمی دانیم بسته هستند

چراطب سنتی؟

چرا طب سنتی؟ طبق اطلاعات وآمار بدست آمده میزان مرگ ومیردرآمریکا براثر اشتباهات پزشکان خیلی بیشترازبیماری هایی که ماازآنهامی ترسیم . عوارض داروهای شیمیایی بسیار بالا می باشد. بسیاری ازتصمیماتی که درطبابت گاهی به اشتباه انجام می شود باعث به مخاطره افتادن جان بیمار می شود. به طورمثال درمسمومیت ،پیشنهادشستشوی معده می دهنددرصورتی که شستشوی [...]

توسط | 2018-09-06T11:29:07+03:30 جولای 12th, 2018|کتاب شرحی برمبهمات علوم پایه قانون|دیدگاه‌ها برای چراطب سنتی؟ بسته هستند

اصطلاحات رایج درکتاب (شرحی برمبهمات علوم پایه )

بعضی از اصطلاحات رایج طب سنتی که درکتاب شرحی برمبهمات علوم پایه قانون نوشته دکتر غلامی بدان اشاره شده است. به دوستان عزیزتوصیه می شودکتاب مذکوررا حتمامطالعه نمایند رب النوع:خداوند خاص چیزی پلشت:به معنی چرک،آلوده،ناپاک وعفونی سداب یافیجن:نوعی گیاه که بویی شبیه سیر وپیازداردودرجه آن گرم وخشک می باشد.باد شکن،پالاینده رگ ها، خورشت:یکی از واژه [...]

توسط | 2018-07-10T11:59:21+03:30 ژوئن 13th, 2018|کتاب شرحی برمبهمات علوم پایه قانون|دیدگاه‌ها برای اصطلاحات رایج درکتاب (شرحی برمبهمات علوم پایه ) بسته هستند

چرا بیشترسکته درسرد مزاجان رخ می دهد؟

صفرا همراه خون دربدن منتشرمی شود، برخی اندام ها صرفاازصفرای خون تغذیه می کنندمانندشش ها،قلب،ریه،شرایین،کیسه صفرا صفرا همراه خون به ارگان های بدن می رسدولی برخی ارگان ها نیازچندانی به آن ندارد،صفرا چون تیز،گرم ورقیق ترازخون است که از تمام گذرگاهها ی سبک ورگ های باریک عبورمی کند وبه همه مناطق می رسد. ازاین رو [...]

توسط | 2018-05-29T08:56:46+03:30 می 28th, 2018|کتاب شرحی برمبهمات علوم پایه قانون|دیدگاه‌ها برای چرا بیشترسکته درسرد مزاجان رخ می دهد؟ بسته هستند