تاثیر هوا بر حالات بدن

  هوای گرم: هوای گرم معتدل،خون را به سوی خارج ازبدن می بردودرنتیجه رنگ روسرخ می شود. هوای گرم خارج از اعتدال،سستی می آورد. اگرهوای گرم به حدافراط باشد رنگ را زردی می بخشدوتعریق رازیادمی کند،ادرارراکاهش می دهد،هضم را ضعیف می کندوتشنگی می آورد،نقرس خونی وصفراوی راتشدیدمی کند،منافذبدن رابازکرده وسبب تحلیل بسیارمی شودوهمه ی قوت [...]

توسط | 2020-07-22T10:16:34+03:30 جولای 22nd, 2020|مطالب مفید طب سنتی و اسلامی|دیدگاه‌ها برای تاثیر هوا بر حالات بدن بسته هستند

ادرارورنگ ادرارونشانه های بیماری

  منظورازرنگ حالاتی ،است که باچشم می توان دیدومربوط به حس بینایی است؛مانندسپیدی وسیاهی ورنگ های بین آنها. رنگی بودن ادرارچندنوع است وهرنوعی چندحالت دارد: 1-1ادرارزردرنگ .رنگ های زرد رنگ عبارتنداز: زردکاهی:به رنگ کاه است وبه دلیل گوارش بداتفاق می افتد. زردترنجی:همان زرد معمولی است؛علت آن گوارش خوب می باشد. زرد طلایی:به رنگ طلااست. زردنارنجی [...]

توسط | 2020-07-14T08:29:21+03:30 جولای 14th, 2020|مطالب مفید طب سنتی و اسلامی|دیدگاه‌ها برای ادرارورنگ ادرارونشانه های بیماری بسته هستند

دوش گرفتن واستحمام کردن

  استحمام کردن ویژگی گرمابه درسه چیزاست:۱- گرمی هوا (که سرما بخش وخشکی دهنده است) ۲- رطوبت آب(نم افزاوگرمی زا)             ۳- ساختمان (گرم کردن وخشکی بخشیدن) هوای گرم حمام ،به این دلیل که حرارت غریزی را می گدازد،به مزاج سردی می بخشد .وهوای درون آن با وجوداین که رطوبت های غیرطبیعی به همراه دارد،سبب خشکی [...]

توسط | 2020-07-12T10:52:56+03:30 جولای 12th, 2020|مطالب مفید طب سنتی و اسلامی|دیدگاه‌ها برای دوش گرفتن واستحمام کردن بسته هستند

اسهال ودرمان آن

  گاهی به دلایلی ،نبایدداروی مسهل راتجویزنمودکه شامل مواردزیرمی باشد: ۱- ضعف قوت وناتوانی بیمار ۲- امتلای خون ۳- درکودکان ۴- پیری وافرادمسن ۵- گرمای سخت ۶- سرمای سخت ۷- ضعیفی دل ۸- ضعیفی معده ۹- کم گوشتی عضله ها وشکم ۱۰-لاغری مفرط ۱۱- سلامتی بدن ۱۲- ضعیفی روده ها

توسط | 2020-06-23T12:32:13+03:30 ژوئن 23rd, 2020|مطالب مفید طب سنتی و اسلامی|دیدگاه‌ها برای اسهال ودرمان آن بسته هستند

شرکت نوش دارو توسن سلامت پیشرودرتولید فرآوردهای گیاهی

این  شرکت باسابقه 16ساله درزمینه تولید فرآوردهای گیاهی وبا توجه منویات مقام معظم رهبری درسال جهش تولیددرنظرداردنیازکشور به داروهای گیاهی وفرآورده های آن را بر طرف سازد.

توسط | 2020-06-24T07:18:50+03:30 ژوئن 23rd, 2020|اخبار و رویدادها|دیدگاه‌ها برای شرکت نوش دارو توسن سلامت پیشرودرتولید فرآوردهای گیاهی بسته هستند

عرق کردن

  غذاازرگ های باریک،نمی تواندگذرکندمگرآن که باکمک آبی که نوشیده می شودوآن رارقیق می کند.یابه وسیله صفراکه به دلیل گرمی وچربی آن غذارابگذردوتحلیل کندوبه اندام هابرساند. هنگامی که غذابه اندام هابرسد،مقداربیشتری ازآب آن به مجراهای بول ومثانه می ریزد؛کمی ازآب موجودباغذامی ماندوازطریق رگ هابه بیرون می تراود. غذای تنهاوصرف دراندام ها،افزوده می شودواگرغذاهمراه باآب باشدکمی [...]

توسط | 2020-05-12T12:38:42+03:30 می 12th, 2020|مطالب مفید طب سنتی و اسلامی|دیدگاه‌ها برای عرق کردن بسته هستند

آنچه ما می دانیم وآنچه نمی دانیم

  روزانه بیش از 1/5 میلیون مطلب به صفحات اینترنت اضافه می شود.این حجم زیاد اطلاعات هرروز تولیدمی شود. درحالیکه ما از آن فاصله گرفته ایم. یک پزشک نمی تواند اسب سرکش انفجاراطلاعات را رام کندچراکه این امر غیرممکن است به همین دلیل روز به روز ،میزان اشتباهات پزشکی بیشتر می شودوما نمی توانیم به [...]

توسط | 2019-02-21T16:07:29+03:30 دسامبر 26th, 2018|کتاب شرحی برمبهمات علوم پایه قانون|دیدگاه‌ها برای آنچه ما می دانیم وآنچه نمی دانیم بسته هستند